top of page
Diamond Abrasive Products.png

Roloc Snail-Lock Ευέλικτος Diamond δίσκος

Snail-Lock Flexible Diamond Disc

Το Snail-Lock Flexible Diamond Disc είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτόματες μηχανές στίλβωσης ακμής ή πολλαπλών κεφαλών για στίλβωση ευθείας και λοξής ακμής. Απαιτεί μόνο έως το 3000 grit για να γυαλίσει με επιτυχία τις άκρες. Οι κατασκευαστές θα διαπιστώσουν ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ συνεπή και μπορούν να βασίζονται στην απόδοση υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιώντας τον κοινό προσαρμογέα κλειδώματος σαλιγκαριού, τα μαξιλάρια SL θα συνδέονται εύκολα με μηχανήματα στίλβωσης άκρων. Τα τακάκια απλώς ταιριάζουν στη θέση τους και ασφαλίζονται με περιστρεφόμενη κίνηση. Για να αφαιρέσετε τα τακάκια απλώς ξεβιδώστε και αφαιρέστε, στη συνέχεια αντικαταστήστε με το επόμενο τρίξιμο. Η σχεδίαση «στρίψιμο και κλείδωμα» εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Roloc Flexible Diamond Disc

Παρέχετε επιφάνεια χωρίς σάλτσα κατάλληλη για βαφή ή επίστρωση. Αυτοί οι δίσκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση της ελαφριάς σκουριάς, των οξειδίων και των επιστρώσεων. Δίσκοι βαρέως τύπου για αφαίρεση συγκόλλησης, λείανση και ανάμιξη μεγάλων και μικρών περιοχών μεταλλικών επιφανειών. Διατίθεται σε κανονική και γρήγορη μορφή απελευθέρωσης. Για σκληρό άλεσμα υλικό, πέτρα, γυαλί, κεραμικό, μέταλλο, καρβίδιο, σύνθετα υλικά. Ο μεταλλικός δεσμός αγκυρώνει με ασφάλεια διαμάντια με διαβάθμιση μικρού μεγέθους. Για λείανση και στίλβωση επίπεδης, άκρης, περιγράμματος. Βαρέως τύπου, ανθεκτικό στο νερό, πολυεστέρα.

Performance

 1. Material Removal Rate: Snail-Lock Flexible Diamond Discs are designed for efficient material removal. The rate at which they remove material, whether it's concrete, stone, or other hard surfaces, can be quite high. This makes them effective for tasks like grinding, shaping, and removing imperfections.

 2. Surface Finish: The performance of these discs can vary based on their grit size. Coarser grits are used for aggressive material removal and can leave a rough surface texture, while finer grits are used for polishing and achieving a smooth, glossy finish. The choice of grit size can significantly impact the final surface appearance.

 3. Flexibility: These discs are known for their flexibility, which allows them to conform to the contours of the surface being worked on. This feature is particularly useful when dealing with uneven or curved surfaces.

 4. Diamond Abrasives: Snail-Lock Flexible Diamond Discs are embedded with diamond abrasive particles. Diamond is one of the hardest materials on Earth, making it highly effective for cutting, grinding, and polishing hard materials like stone and concrete. The quality and concentration of diamond abrasives on the disc can affect its performance.

 5. Longevity: The lifespan of these discs can vary depending on the quality of the disc and the hardness of the material being worked on. Proper care and maintenance, such as cleaning the disc and using it at the appropriate speed and pressure, can extend its life.

 6. Speed and Efficiency: When used correctly, these discs are designed to work efficiently and provide consistent performance. They can reduce the time and effort required to complete tasks compared to traditional abrasive tools.

 7. Attachment System: Snail-Lock Flexible Diamond Discs are specifically designed for use with the Snail-Lock attachment system, which allows for quick and easy disc changes on certain grinding machines. The performance of the attachment system can impact the overall performance of the disc.

Grit Range

The grit size of diamond discs determines their level of coarseness or fineness, with lower numbers representing coarser grits and higher numbers representing finer grits. The choice of grit size depends on the specific application and the desired surface finish. Common grit sizes for Snail-Lock Flexible Diamond Discs include:

 1. 30 grit

 2. 50 grit

 3. 100 grit

 4. 200 grit

 5. 400 grit

 6. 800 grit

 7. 1500 grit

 8. 3000 grit

Again, the availability of grit sizes may vary based on the manufacturer and the specific product line. When selecting a grit size, consider the material you are working on and the finish you want to achieve. Coarser grits are typically used for initial material removal and shaping, while finer grits are used for polishing and achieving a smoother surface.

Application

 1. Grinding: These discs are used for coarse grinding of stone and concrete surfaces. They are effective at removing unevenness, stains, coatings, and imperfections from the surface. Grinding is often the first step in surface preparation for various projects, including flooring installation or restoration.

 2. Polishing: Snail-Lock Flexible Diamond Discs are employed for polishing stone and concrete surfaces to achieve a smooth, glossy, or reflective finish. This is especially important for high-end architectural and decorative concrete work.

 3. Shaping: These discs can also be used for shaping edges, corners, or specific details on stone and concrete materials. They allow for precision work in sculpting and shaping surfaces to meet specific design requirements.

 4. Concrete and Stone Restoration: In restoration projects, these discs are valuable for rejuvenating old and worn surfaces. They can help remove damage, stains, or weathering, bringing the material back to its original or desired condition.

 5. Material Removal: Snail-Lock Flexible Diamond Discs can be used to remove excess material, such as excess concrete or mortar, to achieve the desired surface texture or level.

 6. Edge Profiling: They are suitable for edge profiling tasks, such as rounding or beveling edges of countertops, stairs, or architectural elements.

 7. Exposing Aggregate: In polished concrete projects, these discs are used to expose the aggregate (small stones or other decorative elements) within the concrete, creating a unique and visually appealing surface.

 8. Coating Removal: Snail-Lock discs are efficient at removing various coatings, including paint, epoxy, adhesive residue, and sealants, from concrete and stone surfaces.

Diamension

The diameter and grit size options for Snail-Lock Flexible Diamond Discs can vary depending on the manufacturer and the specific product line. However, here are some common diameter and grit size options that you may encounter:

 1. Diameter Options:

 2. 4 inches (100 mm)

 3. 4.5 inches (115 mm)

 4. 5 inches (125 mm)

 5. 6 inches (150 mm)

 6. 7 inches (180 mm)

 7. Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Comments

Κοινοποιήστε τις σκέψεις σαςΓίνετε ο πρώτος/η πρώτη που θα γράψει σχόλιο.

FAQ

Q: What are the advantages of a flap wheel?

Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches.

Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel?

Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges.

Q: What is the best flap disc for grinding welds?

Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice.

Q: What is a flap disc grinding wheel used for?

A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings.

Q: What is the best grit for flap discs?

Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending.

Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal?

For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal.

Q: What is the best flap wheel for stainless steel?

Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel.

Q: Can you put a flap disc on a bench grinder?

Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

bottom of page